Begrafenisvereniging

Begrafenisvereniging Eelen en Rhaan en omstreken

Op 25 oktober 1954 werd de begrafenis Eelen en Rhaan en omstreken opgericht.

Meester Jan Barbier gaf de aanzet voor de oprichting van deze begrafenisvereniging.

In die tijd, 1954, gebruikte men nog de dô-wagen bij begrafenissen. De dô-wagens werden later vervangen door de lijkkoets, nu lijkauto’s. Ook vond Meester Barbier het belangrijk dat er een aanspreekpunt was in geval van overlijden, aangezien zaken die een begrafenis betreffen zorgvuldig geregeld moeten worden. Dat verliep, doordat met toen onderling hier afspraken over maakte, niet altijd vlekkeloos. Dus werd op 25 oktober 1954 de Begrafenisvereniging Eelen en Rhaan en Omstreken opgericht. De begrafenisvereniging bestond destijds uit 445 leden. De contributie bedroeg toen 5 gulden per persoon.

Sommige zaken zijn in de loop der jaren veranderd, maar het noaberschap speelt net als vroeger nog steeds een grote rol. Zo bestaat er de noaberplicht, dat wil zeggen dat bij een overlijden de naaste buren of goede kennissen uit de buurtschap een belangrijke rol spelen in het begrafenisgebeuren. De noabers leveren vanuit eigen kring de dragers, terwijl de buurvrouwen zorg dragen voor de koffietafel. Hieruit blijkt hoe hecht de gemeenschap Eelen en Rhaan nog is.

Tegenwoordig bedraagt de contributie € 25,00 per persoon, kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Onze aanspreker is Mevrouw A.J.H. Rutgers-Hopster.

Jaarlijks houden wij rond maart onze algemene ledenvergadering, hier bent u natuurlijk van harte welkom.

Mocht u informatie willen over Begrafenisvereniging Eelen en Rhaan en Omstreken, neemt u dan gerust contact op met één van onze bestuursleden. Ook kunt u bij ons het reglement opvragen.

Met vriendelijke groet, het bestuur.

Bestuur
B. Mollink (vrz) 0572-331681
R. Braakman (penn.m) 0548-654627 ( hjbraakman@home.nl )
J. Kamphuis-Lohuis ( secr ) 0548-681417 ( djkamphuis@hotmail.com )
G.W. Broeze (2e vrz) 0548-681499
F. Stokman-Podt (alg. best)) 06-39591739
H.H.J. Nijenkamp (alg best) 0548-657270
D. Nijman (alg. best) 0548-681339Egede, Hancate, Elen en Rhaan
Egede, Hancate, Elen en Rhaan