Nieuws

Nieuws omtrent Plaatselijk Belang Egede, Hancate, Eelen en Rhaan

Graag willen we jullie op de hoogte houden van alles wat speelt omtrent ons Plaatselijk Belang.

Voor het meest actuele nieuws kunt u onze website blijven bezoeken en in het kader hierboven 'meekijken' wat we zoal posten op onze Facebook pagina:

https://www.facebook.com/plaatselijkbelangHEER 

Wanneer u ons 'liked' op Facebook, wordt u automatisch op de hoogte gehouden van onze post.


13 mei 2016 - Notulen Jaarvergadering PB Egede, Hancate, Eelen & Rhaan van 6 april jl.

Klik hieronder op "Extra Informatie" om de notulen in PDF formaat te openen.


Extra informatie


19 april 2016 - NOODKREET - Opgave voor glasvezel in Wierden en Hellendoorn moet sneller

Tubantia:

WIERDEN/HELLENDOORN - Paniek bij Plaatselijke Belangen door trage aanmelding glasvezelaanleg. Nog een week de tijd om 50 procent te halen.
De Plaatselijke Belangenclubs uit buurtschappen in het buitengebied van de gemeenten Wierden en Hellendoorn zitten met de handen in het haar. Het schiet namelijk niet op met de inschrijving voor glasvezelaanleg.

De Plaatselijke Belangen in Egede, Hancate, Eelen en Rhaan, Daarle, Daarlerveen, Hellendoorn, Haarle, Hoge Hexel, Hulsen en Marle sturen daarom samen een hartenkreet de wereld in. Met als doel inwoners uit het buitengebied te bewegen tot inschrijving. Ook de PB's in onder meer Rectum-Ypelo proberen mensen te enthousiasmeren. Volgens Henri van de Kolk van Plaatselijk Belang Rectum-Ypelo komt het aan op deze week. "Dat zag je bij andere plaatsen ook." Hij meent dat het trage tempo van aanmelden te maken heeft met mensen die niet zo digitaal ingesteld zijn. "Die vinden het wel best. Maar we gaan alsnog proberen deze groep ook over de streep te trekken."

Op dit moment staat de teller op 30 procent. Mocht de 50 procent niet gehaald worden, dan gaat er een streep door het project van Cogas.


5 april 2016 -  Glasvezel tussenstand per gebied - Hellendoorn staat op 7,95%.....

Beste Buurtbewoner,


Hieronder vinden jullie een tabel met de stand van zaken van de verkoop van glasvezel abonnementen op maandag 4 april 2016.


Deze tabel geeft een overzicht van het aantal ‘JA’ zeggers – dus het aantal verkochte abonnementen. Het percentage is nog wat laag, maar klimt.......

Ook het aantal nog niet geactiveerde adressen staat vermeld onder ‘NEE’. In de laatste kolom staan het totaal aantal adressen in het gebied onder ‘EINDTOTAAL’.


Hellendoorn, waar wij ondervallen, staat momenteel op 7,95%.....


Uit de cijfers blijkt dat we ons doel van 50% deelname nog niet hebben gehaald. Maar wij hebben nog drie weken en dit zijn de drie belangrijkste weken van de hele rit.


Wij weten dat de Twentenaar graag ‘De kat uut de boom kiekt’, maar als alle mensen blijven kieken en geen abonnement bestellen, dan halen we ons doel niet.

 

De toekomst van ons hele buitengebied is afhankelijk van de aanwezigheid van modern en snelle communicatienetwerken, dus.............. kom naar de inloopdagen bij je in de buurt als er nog vragen zijn: http://www.glasvezelbuitenaf.nl/wierden-hellendoorn/actueel/stichting-glashelder-opent-haar-deuren-voor-uw-laatste-glasvezel-vragen 


--> woensdagavond 6 april tijdens onze jaarvergadering kunt u ook vragen stellen!

 

Heel veel dank en mochten er opmerkingen zijn, geef ze dan even aan ons door, dan kunnen wij actie ondernemen.


MVG Bestuur Plaatselijk Belang


1 april 2016 - Tussenstand aanmeldingen Glasvezel --> 11%

Dit zijn wat harde cijfers:

Totaal aantal woningen = 2800

Minimal moeten er 1400 aanmeldingen plaatsvinden om glasvezel aangelegd te krijgen in ons buitengebied

Tot nu toe hebben 308 huishoudens zich aangemeld (chapeau voor deze mensen) bij één van de 5 providers, maar er moeten nog 1092 aanmeldingen bij.

We zitten dus nu op 11%...
(308/2800=0.11)
1 april 2016 - Overstappen en nieuw e-mailadres - Zie hier een goed stappenplan om u te helpen

Ziet u er tegen op om van uw huidige abonnement over te gaan naar een nieuw abonnement voor glasvezel omdat u een nieuw e-mailadres krijgt? Lees hier hoe u dit soepel kunt laten verlopen!

Een e-mailadres is tegenwoordig bijna net zo belangrijk als uw huisadres. Al uw e-mails komen er opbinnen, dus u wilt niet zomaar overstappen op een ander adres. Maar stel dat dat tóch moet, bijvoorbeeld omdat u overgaat naar een nieuwe provider. Hoe voorkomt u dan dat u belangrijke emails misloopt?

Klik hieronder op 'Extra Informatie' om het stappenplan te openen.


Extra informatie

1 april 2016 - Aanmeldingen Glasvezel lopen langzaam op

Eind februari is Cogas gestart met de campagne Glasvezel buitenaf. Inmiddels is de helft van de inschrijfperiode verstreken en staat de teller op 11%.

Om glasvezel te kunnen aanleggen moet 50% van de inwoners van Wierden en Hellendoorn ook een abonnement afsluiten.

Uit ervaring weet Cogas dat het aantal aanmeldingen langzaam oploopt en pas in de laatste week echt explosief stijgt. Wat dat betreft vormen Wierden en Hellendoorn geen uitzondering.

De komende weken staan er verschillende activiteiten gepland waarop inwoners van het buitengebied een abonnement kunnen afnemen. De verwachting is dan ook dat het aantal aanmeldingen blijft stijgen. De inwoners willen zich eerst oriënteren met betrekking tot de mogelijkheden van glasvezel en kiezen daarna pas een dienstaanbieder en een pakket.

Cogas heeft er dan ook alle vertrouwen in dat 50% ook in Wierden en Hellendoorn gehaald zal worden.

Heeft u nog geen abonnement afgesloten met een dienstaanbieder? Doe dit in ieder geval vóór 25 april!


Jaarvergadering


Uitnodiging Jaarvergadering Plaatselijk Belang Egede, Hankate, Eelen & Rhaan (6 april 2016)

Beste buurtbewoners,

Bij deze willen we jullie allemaal uitnodigen voor de jaarvergadering:

WAAR: Buurthuus (Jan Barbier)
WANNEER: Woensdagavond 6 april aanstaande
TIJDSTIP: vanaf 19:45 is het Buurthuus open, de vergadering start op 20:00
WAAROM: naast de normale vergaderpunten komen ook de volgende belangrijke zaken aan de orde: Website PB, Woonservice en last but not least natuurlijk Glasvezel. Voor het laatst genoemde onderwerp komt gastspreker Herman Klein Kromhof (Stichting Glashelder) om nogmaals alles uit te leggen en al jullie vragen te beantwoorden.

Komt allen!

Met vriendelijke groet,

Ewoud Buter,

namens bestuur PB Egede, Hancate, Eelen & Rhaan

 


10 maart 2016 - Flyer zeg JOA tegen Glasvezel

Klik op onderstaande link 'Extra Informatié' om de Flyer als PDF te openen.


Extra informatie


08 maart 2016 - Nieuwsbrief Stichting Glashelder

Met deze Nieuwsbrief wil de Stichting Glashelder u graag op de hoogte brengen van de voortgang van haar werkzaamheden.

1. Vraagbundeling voor glasvezelnetwerk in volle gang!
In februari 2016 is de vraagbundeling voor het glasvezelnetwerk in het buitengebied van de gemeente Hellendoorn van start gegaan. Stichting Glashelder heeft alle zeilen bijgezet om de werkzaamheden van COGAS Kabel Infra bv te ondersteunen. Wij zijn bijzonder gelukkig dat wij 60 glasvezel ambassadeurs, verspreid over alle buitengebieden van de gemeente, op pad hebben kunnen sturen om inwoners te ondersteunen bij het overschakelen van het oude koperdraad op supersnel glasvezel. Alle betrokken adressen hebben naam en adres ontvangen van hun Ambassadeur.

2. Het aanbod aan de inwoners in het buitengebied.
Na een diepgaande studie van alle glasvezelmogelijkheden, heeft Stichting Glashelder gekozen voor een samenwerking met COGAS, omdat COGAS de
consument het meest aantrekkelijke aanbod voor een aansluiting op haar glasvezelnetwerk biedt. Niet geheel onverwacht, is dit aanbod inmiddels uitgegroeid
tot het aanbod voor (bijna) alle buitengebieden van Overijssel. Onze provincie is de eerste provincie in Europa, waar het buitengebied een glasvezelaansluiting krijgt
aangeboden. Dit aanbod is wel eenmalig, er zal niet snel een tweede marktpartij glasvezel aanleggen in het buitengebied. Dus dit is uw enige kans om voor een
aantrekkelijke prijs mee te gaan in de snelle ontwikkelingen van de telecommarkt.

3. Waarom wordt maar 96% tegen het standaard tarief aangesloten.
Zoals u weet is de standaardaansluiting van Euro 9,95 per maand voor 96% van de huishoudens beschikbaar en zullen 4% van de huishoudens extra moeten betalen om
aangesloten te worden op het glasvezelnetwerk. COGAS heeft deze keuze gemaakt, omdat deze 4% huishoudens, meer dan 19% van de aanlegkosten vertegenwoordigen. Met andere woorden het gaat om een klein aantal woonhuizen die op een hele bijzondere plek liggen, waar de aanlegkosten zeer hoog zijn. Om niet alle huishoudens op hogere kosten te jagen, heeft COGAS het besluit genomen uitsluitend een bijdrage te vragen van die woonhuizen die sterk kostenverhogend zijn. De inwoners zijn geheel vrij deel te nemen of niet. Indien zij besluiten niet mee te doen, zullen zij NIET aangesloten worden op het glasvezel netwerk. Dit terwijl woonhuizen die ‘Nee’ zeggen in het overige 96% buitengebied, WEL aangesloten zullen worden indien de 50% deelname behaald wordt. Stichting Glashelder blijft zich inzetten voor huishoudens die zwaar getroffen worden door deze moeilijke keuze.

4. Wie moet ik bellen voor een afspraak
Indien u tot de 4% aansluitingen behoort en graag in nauw overleg met COGAS een wel afgewogen besluit wil nemen over uw aansluiting, dan kunt u het beste een afspraak maken met de heer Herman Klein Kromhof die alle 4% inwoners in onze gemeente ondersteunt. U kunt Herman bereiken op tel: 06-53691982.

5. Maandag 25 april is de grote dag
De vraagbundeling sluit op zondag 24 april en de directie COGAS zal op 25 april bepalen of 50% van de huishoudens in onze gemeente wel of niet een abonnement
hebben afgesloten met een van de vijf data leveranciers. Indien meer dan 50% van de huishoudens een glasvezel abonnement heeft afgesloten, dan zal de aannemer
ook vrijwel direct aan het werk gaan. De eerste spade gaat dan op 1 juni de grond in en voor het eind van de zomer zullen de eerste huishoudens gebruikmaken van hun
nieuwe glasvezelaansluiting. Rond Kerst 2016 zullen alle huishoudens in het buitengebied van de gemeente Hellendoorn zijn aangesloten.

6. U hebt één adres, maar wel dubbele bewoning
Er zijn ongeveer 170 woonhuizen in de gemeente Hellendoorn, met één officieel adres maar met twee huishoudens.

Indien een woonhuis met twee huishoudens niet officieel gesplitst is, hebt u zeer waarschijnlijk 1x uitnodiging ontvangen om deel te nemen. Indien u, met het oog op de toekomst, het gebouw wilt opsplitsen, kunt u beter nu al twee aansluitingen nemen. Dit omdat het aanleggen van de tweede aansluiting op een later tijdstip, veel kostbaarder zal zijn. Naast dubbele bewoning, kan het hier natuurlijk ook om het (in de toekomst) opstarten van een bedrijf op het woonadres gaan.

Een extra aansluiting op hetzelfde perceel kan alleen bereikt worden door een extra abonnement bij een dataleverancier af te sluiten. Want bij elk abonnement hoort van zelfsprekend een aansluiting op het glasvezelnetwerk.

Indien men zich na 25 april 2016 bedenkt en toch een extra aansluiting zou willen, wordt dit als een na-aansluiting gezien. De aannemer zal dit apart moeten inplannen, de benodigde machines en mankracht dienen aan te voeren en alle gemaakte kosten aan u doorberekenen. Hoe hoog de kosten voor na-aansluiting kunnen oplopen is op dit moment niet bekend, dit is afhankelijk van de capaciteit bij de aannemer, de afstand, het terrein, obstakels zoals boringen onder de weg, waterwegen, kunstwerken e.d. Op dit moment wordt € 12 per meter gehanteerd voor maatwerk-adressen.

Echter het is vrijwel zeker, dat wanneer de aannemer uit het gebied vertrokken is, de prijs per meter hoger zal uitkomen. Met een beetje geluk kunt u op het dichtst
bijzijnde knooppunt aangesloten worden. Echter is er op die plaats geen reserve capaciteit beschikbaar, dan moet er vanaf Hoge Hexel gegraven worden en dat zal
torenhoge kosten opleveren. Het is dus zeer raadzaam om nu al vooruit te denken, want de aannemer is nu in het gebied. En elk additioneel contract telt mee voor de
50%.

In het geval van een dubbel woonhuis (met twee officiële huisnummers), dan zijn er ook twee uitnodigingsbrieven ontvangen. Indien allebei de huishoudens meedoen, komen er twee aansluitingen, op voorwaarde dat de 50% gehaald wordt.

7. Hebt u nog vragen:
Hieronder treft u de namen van onze vertegenwoordigers in het buitengebied van de gemeente Hellendoorn:

Glasvezelwerkgroep Buitengebied - Hellendoorn:
- PB Daarle - Paul van Deursen - 0546-697236
- PB Daarlerveen - Herman Klein Kromhof - 06-53691982
- PB Egede, Hancate, Eelen, Rhaan- Jan Podt - 06-10891909
- PB Haarle - Alexander ter Kuile - 0548-546008
- Dorpsraad Hellendoorn - Teun Heuver - 06-22510392
- Buurtvereniging ’t Hexel - Erik Middelkamp - 06-22980904
- PB Hulsen - Pieter van Vree - 06-39610633
- PB Marle - Marco van Wijk - 0548-681535

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op Stichting Glashelder via: alexanderterkuile@haarle.com

Met vriendelijke groet,

Alexander ter Kuile
Stichting Glashelder
Voorzitter11 februari 2016 - Glasvezel binnen handbereik voor Wierden en Hellendoorn!

Cogas wil in rap tempo verder met de aanleg van glasvezel op het platteland in Twente en een deel van Salland. In de gemeente Tubbergen is al meer dan 50% is gehaald. In de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en Borne, weten we aanstaande maandag of 50% van de bewoners een abonnement heeft afgesloten. En alle voorbereidingen zijn aan de gang voor het volgende gebied, namelijk Wierden en Hellendoorn. Het gaat om een gebied van bijna 3.000 huishoudens en bedrijven. Cogas gaat glasvezel aanleggen in Wierden en Hellendoorn als ook hier minimaal de helft van de inwoners vóór 25 april 2016 een glasvezelabonnement afneemt.

Komt u ook op onze informatieavond?

Vrijdag 12 februari valt een uitnodiging voor de informatieavonden bij de inwoners in het gebied Wierden en Hellendoorn op de deurmat. Cogas heeft ervoor gekozen om inwoners persoonlijk te informeren. Neem uw uitnodiging mee naar de informatieavond en tegen inlevering van deze brief ontvangt u een informatiepakket.

U bent vanaf 19.30 uur welkom op onderstaande locaties:

Maandag 22 februari
Café en Zalencentrum De Krol, Dorpsstraat 158a in Enter

Dinsdag 23 februari
Dorpshuis Cultura, Molenweg 25 in Haarle

Woensdag 24 februari
Zalencentrum 't Ankel, Wilhelminastraat 28 in Wierden

Donderdag 25 februari
Restaurant De Kroon, Dorpsstraat 26 in Hellendoorn

Aanbieders Glasvezel (ook aanwezig op informatieavonden)

Als inwoner kunt u kiezen uit diensten van 5 verschillende aanbieders:
- Consumenten kunnen terecht bij Caiway, Solcon en Fiber
- Ondernemers kunnen terecht bij zakelijke dienstaanbieders WeServe en CBIzz.

Naast een abonnement bij een dienstaanbieder betalen de bewoners een Vastrechtvergoeding van € 9,95 per maand.

Als minimaal de helft van de inwoners voor 25 april een abonnement via glasvezel afneemt, dan gaat de aanleg door. Tijdens de informatieavond vertellen wij u daarom graag meer over de voordelen van glasvezel en de diensten. De dienstaanbieders zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden over televisie, internet en telefonie.16 januari 2016 - Cogas wil glasvezel aanleggen in buitengebied Hellendoorn (Tubantia.nl)

NIJVERDAL - Kabelbedrijf Cogas uit Almelo wil dit jaar een glasvezelnetwerk aanleggen in het buitengebied van de gemeente Hellendoorn. Wethouder Jelle Beintema benadrukt desgevraagd dat Cogas tot nu toe geen formele aanvraag bij de gemeente heeft ingediend, maar erkent wel dat hierover diverse keren met Cogas is gesproken. 'Het college neemt hierover binnen enkele weken een besluit', verwacht Beintema, die inhoudelijk echter niet verder op deze zaak wil ingaan.

Zo'n driekwart jaar geleden gaf de Hellendoornse gemeenteraad aan onder stringente voorwaarden bereid te zijn maximaal 3 miljoen euro te lenen aan een (markt)partij voor de aanleg van een glasvezelnetwerk op het Hellendoornse platteland en in de kleine kernen Daarle, Daarlerveen en Haarle. De gemeente wilde daartoe in zee gaan met de Stichting GlasHelder, een burgerinitiatief dat voortkomt uit de Verenigingen van Plaatselijk Belang en ijvert voor de aanleg van snel internet in het buitengebied.
Voorzitter Alexander ter Kuile van de Stichting GlasHelder geeft aan dat het bestuur na die principe-uitspraak van de raad diverse commerciële partijen heeft benaderd. Die gesprekken mondden in de zomer van 2015 uit in een afspraak met Cogas om samen het buitengebied te voorzien van snel internet. Volgens Ter Kuile heeft Cogas de gemeente op 1 september officieel op de hoogte gesteld van dit voornemen, dat overigens alleen doorgaat als minimaal 50 procent van de huishoudens bereid is over te gaan op glasvezel.


05 Januari 2016 - Bedankt namens Aktief Overijssel - Fred Eikelboom

BEDANKT!

De vluchtelingen welke wij (Aktief Overijssel) 11 dagen hebben mogen verzorgen zijn zojuist weer op de bus gegaan richting Veldhoven. Wat een grandioze ontvangst en hulp hebben ze gehad! Geen ruzies, opstandjes of oneenigheid meegemaakt.

Wat een lieve mensen waren dit!

En wat een inzet van zoveel mensen! BEDANKT ALLEMAAL!

In het bijzonder:

- Albert Heijn, Hellendoorn - Voor hun uitstekende service, al hun extra's wat werd aangeboden en hun inzet!
- Voetbalverenigingen uit Hellendoorn en Nijverdal - Voor het geven van shirt, kousen, voetbalschoenen,
- Speciale vermelding voor Hulzense Boys voor het prima organiseren van een toernooi incl een echte troffee!
- Linedancers uit Lemelerveld voor een heel leuk optreden.
- Hellendoornse "Kleppenbloazers" Wat een feest gegeven
- Jennifer Ewbank voor een spectaculaire show
- Plaatselijke bewoners en Plaatselijke Belang voor het o.a.wassen van kleding
- Gemeentebestuur Hellendoorn
- Rode Kruis
- Wim Goos voor de tennishallen en clinic
- 1001 vrijwilligers
- Emmelie Luiken met haar dansgroep
- DJ Udex van Nico Eikelboom
- Autobedrijf Olthof
- Gezamenlijke kerken
- VELE , VELE ANDEREN.

SUPER BEDANKT

Met vriendelijke groet,

Fred Eikelboom - eigenaar Aktief Overijssel


24 December - Link naar laatste update Vluchtelingen

Klik op onderstaande link om naar de website van Gemeente Helledoorn te gaan voor een laatste update:
http://www.hellendoorn.nl/actueel/nieuws/05818/?utm_source=uitgelicht&utm_medium=website&utm_campaign=noodopvang 

Ook heeft Burgemeester Mevr. Anneke Raven een videoboodschap gemaakt, deze is te zien op YouTube:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=XjB2Z5pvOzY 

Veel lees en kijkplezier.

Namens het bestuur, hele fijne kerstdagen gewenst


22 December 2015 - Noodopvang Vluchtelingen rond de Kerst

De gemeente Hellendoorn heeft opnieuw het verzoek gekregen noodopvang te bieden aan vluchtelingen, dit keer in de periode rond Kerst en de jaarwisseling. Omdat het college dit ervaart als een maatschappelijke verantwoordelijkheid, is deze opvang toegezegd. Opvanglocatie is dit keer Aktief Overijssel aan de Ommerweg in het buitengebied van Hellendoorn.
Het gaat om maximaal 150 vluchtelingen in de periode tussen 23 december en 4 januari. Het is nog niet zeker hoe groot de groep precies zal zijn en waar de mensen vandaan komen. De omwonenden in een straal van 500 meter rondom Aktief Overijssel en Plaatselijk Belang zijn per brief en informatiebijeenkomst geïnformeerd.

Duur van de opvang
Normaalgesproken duurt crisisnoodopvang niet langer dan 72 uur. Het college van burgemeester en wethouders vond het niet wenselijk om deze mensen in deze periode van het jaar onnodig heen en weer te laten trekken, van de ene opvanglocatie naar de andere. Daarom is er bedongen dat de opvang langer duurt. Omdat een groepsaccommodatie wat huiselijker is en meer is ingesteld op verblijf dan een sporthal, heeft de gemeente Aktief Overijssel benaderd. Bovendien zijn er in sporthallen in deze week van het jaar vaak veel toernooien, die dan afgezegd zouden moeten worden. 

Opvang en begeleiding
De vluchtelingen worden opgevangen door medewerkers van de gemeente, van de Veiligheidsregio Twente en vrijwilligers van het Rode Kruis. Verder speelt Vluchtelingenwerk een rol in de begeleiding. Overdag zijn er activiteiten om de mensen afleiding te bezorgen.

Vragen en Antwoorden
Klik op onderstaande link om een PDF te openen met een aantal vragen en antwoorden:
Vragen-en-antwoorden-over-de-noodopvang-voor-vluchtelingen.pdf


Glasvezel (oud nieuws)

Maart 2015

Glasvezel (2)

Geachte dames en heren, beste leden in spé,

Het is nu belangrijker dan ooit om lid te worden van het Plaatselijk Belang Egede, Hancate, Eelen & Rhaan.
Met alle ontwikkelingen én commotie mbt de aanleg van glasvezel in het buitengebied moeten we een vuist kunnen maken richting de overheden. Samen staan we sterker dan alleen, luidt het zo ontzettend ware gezegde.
Voor € 4,= per huishouden, per jaar bent u al lid en steunt u uw Plaatselijk Belang. Wij kunnen niet zonder uw bijdrage!!!

Laat via info@plaatselijkbelang.com of buurthuus@gmail.com weten of u wel/geen lid wenst te worden. Met duidelijke vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en uw emailadres. Aanmelden mag ook via een privébericht op onze facebookpagina of via onze website: www.plaatselijkbelang.com. 
Bij voorbaat dank en vriendelijk groetend,
Uw bestuur

P.S. Noteer in uw agenda: donderdag 2 april jaarvergadering met o.a. laatste nieuws over aanleg glasvezel.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sept 2014

Glasvezel

Beste buurtbewoners,

De laatste paar weken is e.e.a. met betrekking tot de aanleg van glasvezel in het buitengebied in een stroomversnelling geraakt. Om te profiteren van de subsidiepot die beschikbaar is gesteld door de provincie dienen wij aan een aantal voorwaarden te voldoen. Een deel van de subsidie is al binnen gehaald door de samenwerkende pb's van Haarle, Daarle, Daarlerveen, Marle, Hulsen, dorpsrdaad Hellendoorn (voor de delen net buiten de bebouwde kom) en die van ons.
Een van de voorwaarden is dat de bewoners zelf voldoende potentiële aansluitingen moeten ronselen. Dit klinkt wat oneerbiedig, maar zo hangt de vlag er bij. 
Tot nog toe lijkt het er op dat Cogas tot aan de Regge vanaf Oostelijke kant het gebied gaat verglazen. Wij vallen bij die constructie buiten de boot. 
Voor 6 oktober moet elk PB 10 personen aanmelden die zgn. ambassadeurswerk willen verrichten. Lees; een amassadeur moet zijn/haar buurman/vrouw te zien overtuigen dat hij/zij ook een aansluiting wil. 
Zonder voldoende aanmeldingen vissen we echt achter het net. De vraag is vervolgens dan wanneer én tegen welke kosten we uiteindelijk wel kunnen beschikken over glasvezel.
Denk aan uw toekomst en die van uw kinderen.

De 10 ambassadeurs krijgen via de st. Glashelder (stichting waarin alle pb's van gemeente Hellendoorn in participeren) complete inzage over huidige stand van zaken inclusief cijfers zodat zij alle vragen van evt. deelnemers vol vertrouwen kunnen beantwoorden.

Het PB rekent op uw medewerking, waarvoor alvast dank.

Irene Kamphuis-Van Nijenkoeien bij de brug
de sluis bij hancate