Plaatselijk Belang

Egede, Hancate, Eelen en Rhaan

Plaatselijk Belang Egede, Hancate, Eelen en Rhaan

Egede, Hancate, Eelen en Rhaan zijn vier kleine buurtschappen in de gemeente Hellendoorn. Ze liggen exact in het midden van de provincie Overijssel. De buurtschappen tellen gezamenlijk circa 780 inwoners.

Het Plaatselijk Belang Egede, Hancate, Eelen en Rhaan is in 1980 opgericht met als doel de leefbaarheid in de buurtschappen te onderhouden en te bevorderen. Onder meer door regulier overleg met gemeente en andere betrokkenen. In het jaar 2008 is er een BuurtschapsOntwikkelingsPlan (BOP) opgesteld. Dit rapport is gebaseerd op de mening van de bewoners uit het gebied. De BOP is een belangrijke leidraad voor het Plaatselijk Belang om in de toekomst de leefbaarheid te vergroten.

Middels deze website houden we u op de hoogte van allerlei zaken waar we mee bezig zijn. Daarnaast biedt het de ruimte aan lokale verenigingen, de Buurthuusactiviteiten, om hun activiteiten onder de aandacht te  brengen. Op de site staan diverse links. 

Recht bovenaan ziet u ook een link naar onze facebook-pagina.