Buurthuus

ontmoetingspunt

Buurthuus .

Al heel wat jaren worden er door enthousiaste vrijwilligers activiteiten georganiseerd voor jong en oud in het Buurthuus en ons Noaberschap. Zonder deze vrijwilligers is dit alles niet mogelijk en wij willen graag iedereen die op welke manier ook zijn/haar steentje bijdraagt, hartelijk danken!

Het hele jaar door worden er diverse activiteiten georganiseerd. Deze kunt u vinden in de jaarkalender op deze website. Informatie omtrent deze activiteiten, kunt u vinden via:
– de flyers op de Facebookpagina van Plaatselijk Belang,
– de buurthuus email, (als u die niet krijgt, meld dat dan even a.u.b.)
– het Buurtschopp’n Kraantie en
– via het informatiebord bijschool.

Wij hopen dat ook u enthousiast bent en gezellig komt deelnemen!

Mocht u nog leuke ideeën hebben, zich willen opgeven, een keertje kunnen helpen, of wilt u meer informatie over de activiteiten dan kunt u contact opnemen met het Buurthuus via 06 – 8390 2557 of via buurthuus@gmail.com

Het ontstaan

geschreven door Anneke Podt

In 2003 kwam het Plaatselijk Belang bij mij of ik een tekening wilde maken voor een verbouwing van de school. De damclub kwam namelijk ruimte tekort voor hun wekelijkse dam-avond. En zo is het balletje gaan rollen.
Het schoolbestuur (als eigenaar), de Gemeente (vergunningen en subsidies) en een architect (ontwerp) zijn er aan te pas gekomen om een buurthuus zoals we die nu hebben, tot stand te laten komen.

Eerst was er sprake dat de parkeerplaats op het speelplein zou komen, maar dat is gelukkig niet door gegaan, want er komen meer kinderen op school en het speelplein zou kleiner worden! De familie Dijk heeft het bosje verkocht aan de Gemeente en zo is daar de parkeerplaats gerealiseerd.

In het speelplaatsenbeleid 2003 was voor het speelplein een bedrag bij de Gemeente gereserveerd voor een nieuw speeltoestel en onderhoud. Wij hebben dat bedrag kunnen bewaren voor een nieuw plein. En het is een heel mooi plein geworden.

Na 5 jaar, in 2008, was het dan eindelijk zover.

De school maakt ook gebruik van het Buurthuus, met o.a. gymnastiek, feestdagen, jubileumfeest met reünie en informatieavonden.

De PSZ Kleine Jan zit er 2 dagdelen in. Nu hebben wij als Plaatselijk Belang een activiteitencommissie opgericht en er is een Beheerscommissie samengesteld.