Buurtschopp´n Kraantie

informatieblad van onze buurt

De redactie van ons Buurtschopp'n Kraantie bestaat uit:

Henny Grootenhuis, Ommerweg 136, 0548-681700
Jan Grootenhuis, Kanaaldijk-West 4,
Sabrina Volkerink 

De distributie wordt gedaan door:
– Harry Luchtenberg

Kopij aanleveren voor een volgend Kraantie:
– bij voorkeur per email naar: buurtschoppnkraantie@plaatselijkbelang.com of bij één van de bovenstaande adressen.