Buurtschopp´n Kraantie

informatieblad van onze buurt

De redactie van ons Buurtschopp'n Kraantie bestaat uit:

Henny Grootenhuis,
Ommerweg 136,
0548-681700
Sabrina Volkerink 
Ommerweg 157.
0613940038
Irene Sinnema
Schaddenveldsweg 15
06413386204

De distributie wordt gedaan door:
– Harry Luchtenberg

Kopij aanleveren voor een volgend Kraantie:
– bij voorkeur per email naar: buurtschoppnkraantie@plaatselijkbelang.com of bij één van de bovenstaande adressen.